Wiesław Trzeciakowski

site
Aniołowie teledyski..:)

Temat: " Krwawa Niedziela " w Bydgoszczy . 3 września 1939
" />
">Bibliografia:

1. Prawda o tzw. Krwawej Niedzieli Bydgoskiej - opr. Józef Kołodziejczak, Bydgoszcz 1945
2. Biuletyn Głownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskej w Polsce - Wyd. Prawnicze 1958 ( rozdział - Selbstschutz)
3. Bydgoszcz 3 września 1939 - Ryszard Wojan, Wyd. Poznańskie 1959
4.Ziemia bydgoska w cieniu swastyki - Tomasz Kuta , ZBOWiD 1966
5.Pierwsze miesiące okupacji hitlerowskiej w Bydgoszczy , w świetle źródeł niemieckich -Tadeusz Esman, Włodzimierz Jastrzębski , Bydgoszcz 1967
6. Zbrodnie hitlerowskie Bydgoszcz 1939 - Janusz Gumkowski, Rajmund Kuczma, Wyd. Polonia, Wa-wa 1967
7. Bydgoszcz Stary Rynek 9 września 1939 - Stanisław Bator, Rajmund Kuczma, Muzeum im. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 1969
8. Działalność Sądu Specjalnego w Bydgoszczy w sprawach o wypadki z września 1939 - Edmund Zarzycki, BTN, Wa-wa -Poznań 1976
9. Z okupacyjnych dziejów Bydgoszczy - opr. zbiorowe, BTN, Wa-wa -Poznań 1977
10. Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX .1939 -Edward Serwański, Wyd. Poznańskie 1981
11. Bydgoszcz lato 1939 - opr. zbiorowe pod red. Jaszowskiego i Jaśkowiaka, WOKOPWiM w Bydgoszczy, 1985
12. Bydgoszcz w roku 1939- Jerzy Bratnicki , Kuj-Pom. Tow. Kulturalne. 1985
13. Dywersja czy masakra - Włodziemierz Jastrzębki, KAW Gdańsk 1988
14. Uwaga dywersja - seria Tygrys , przynajmniej dwa wydania ( duży i mały)
15. Terror i zbrodnia, eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej - Włodzimierz Jastrzębski, Wa-wa 1974
16. V kolumna na Pomorzu Gdańskim - Osiński , Wa-wa 1965
17. Bydgoski Wrzesień - seria i autor ? sprawdzę
18. " Krwawa Niedziela " w Bydgoszczy - Wiesław Trzeciakowski i Włodzimierz Sobecki - skromni autorzy zaserwowali taki podtytuł " jedyny pasujący klucz do wydarzeń ..." praca jest jednak bardzo słaba.
19. Bydgoszcz 3-4 września - redakcja naukowa Tomasz Chiciński, Paweł Machcewicz , Warszawa 2008, publikacja IPN


Można się dowiedzieć od znawcy tematu, które z tych pozycji są szczególnie godne polecenia i warte przeczytania?
Źródło: forum.bsmz.org/viewtopic.php?t=714Temat: " Krwawa Niedziela " w Bydgoszczy . 3 września 1939
" />Dziękuję. Ja natomiast po raz wtóry wyrażam podziw dla Twojej wiedzy i dokonań w trudnej materii badań nad bydgoską ,,krwawą niedzielą"
Omawiany fragment mojego artykułu wywołał niejakie poruszenie wśród badaczy zagadnienia i członków komisji przy IPN.
Zarysowały się dwie rozbieżne koncepcje, obie zresztą pejoratywne:
1. Dr hab. Przemysław Olstowski z PAN w swojej recenzji dziwi się, dlaczego opracowanie o spadochroniarzach w ogóle powstało, skoro ,,nikt z poważnych badaczy dziejów kam­panii wrześniowej oraz problematyki wydarzeń 3 i 4 IX 1939 r. w Bydgoszczy, nie traktuje tych informacji serio”. Dalej dodaje: ,,Stąd też zdumienie budzi fakt, że Grochow­ski na kilkunastu stronach swego obszernego artykułu - drobiazgowo anali­zując możliwości dokonania desantu skoczków w podawanych w powojennych relacjach możliwych strefach zrzutu - pieczołowicie udowadnia, że nie było czegoś, o czym w środowisku naukowym od dawna wiadomo, że tego nie było.”
2. Wiesław Trzeciakowski w swoim liście otwartym (wysłanym do wszelkich możliwych instytucji, łącznie z kancelarią Sejmu i Prezydenta RP) tak wyłożył tok swojego myślenia: ,,Zmusza mnie Pan do zabrania głosu, ponieważ dotyka mnie Pan także, po nazwisku, na str. 195, uwagami nt. rzekomego ‟mitu" o niemieckich spadochroniarzach wokół Bydgoszczy (paraszutyści); jakoby użycie grup dywersyjnych było polskim (i moim przy okazji) wymysłem. Nie przedstawił Pan żadnych kontrargumentów, opartych na archiwaliach czy innych naukowych dowodach, a to co Pan pisze, to urojenia, to Panu się tak to wydaje, o tym powiem jeszcze później.”, Rzeczywiście, dalej dodaje: ,,Twierdzi Pan (...), że Niemcy w tym czasie nie mieli spadochroniarzy dywersantów, nie wiedzieć na jakiej podstawie, gdzie to Pan wyczytał? A tymczasem ośmiesza się Pan w świetle nowej książki ‟Tajni wojownicy"(Geheime Krieger), którą napisali i wydali niedawno dwaj generałowie Bundeswehry, twórcy niemieckich sił specjalnych - komandosów po 1945 r. Pisała o tym Gazeta Wyborcza z 2 marca 2007r. (s.13), tam podano m.in. nazwiska autorów. Książkę można kupić w Niemczech i przeczytać. Generałowie niemieccy piszą wprost, że wzorowali się na legendarnych komandosach III Rzeszy, szkolonych przed wojną w Brandenburgu nad Hawelą, którzy brali udział w działaniach dywersyjnych przeciwko Polsce pod koniec sierpnia i we wrześniu 1939 r., jako komandosi, m.in. w przebraniu, w polskich mundurach! Dalszym ciągiem tej legendarnej i nowatorskiej wówczas formacji byli słynni komandosi płk. SS Skorzennego, który był ich szefem pod koniec wojny. Jak z tego widać, lepiej było wierzyć naocznym świadkom wojskowym i cywilnym, którzy o tym samym mówili od początku wojny 1939, niż własnym urojeniom lub celom koniunkturalnym.”

Ot, taka mała różnica w poglądach ....
Źródło: forum.bsmz.org/viewtopic.php?t=714


Temat: Makabryczna propaganda
" />Temat odgrzewany, ale wpadło mi w oko w zapiskach w archiwum Instytutu Zachodniego. Czyżby ktoś miał zamiar odzielić ziarno od plew? Może nie wzystko było propagandą i po ponad sześćdziesięciu latach prawda ujrzy światło a domysły i manipulacje słowem pisanym i dokumentacją fotograficzną nie będą wywoływać niezdrowych emocji;


..."Trzecie spotkanie zespołu badającego wydarzenia bydgoskie z 3 i 4 września 1939 r. – Bydgoszcz, 23 czerwca 2004 r.Trzecie spotkanie zespołu badającego wydarzenia bydgoskie z 3 i 4 września 1939 roku, nazwane przez propagandę Trzeciej Rzeszy „bydgoską krwawą niedzielą” odbyło się 23 czerwca 2004 r. w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyło blisko dwudziestu historyków, przedstawicieli czołowych ośrodków naukowych z Bydgoszczy, Torunia, Poznania i Warszawy.

Podczas spotkania zostały przedstawione informacje o kwerendach przeprowadzonych w ciągu ostatniego półrocza w: archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum Instytutu Zachodniego, Wojskowym Biurze Badań Historycznych, archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, Archiwum Federalnym w Berlinie, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie-Rembertowie, Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Archiwum Federalnym w Bayreuth.

Najważniejszym wynikiem półrocznej kwerendy w polskich i zagranicznych archiwach jest dotarcie do akt z czasów wojny 1939 r., między innymi do meldunków armii „Pomorze” do naczelnego wodza z 3 września 1939 r., przechowywanych w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. W zachowanych dokumentach armii „Pomorze” z pierwszych dni września 1939 r. pojawiają się informacje o wydarzeniach bydgoskich. Odnalezione dokumenty wskazują, że doszło w Bydgoszczy do wystąpień niemieckiej ludności przeciwko polskiemu wojsku. Potwierdzają one też, że dochodziło do samosądów na niemieckiej ludności cywilnej. Dotarcie do tych akt jest jednak dopiero wstępnym etapem badań.
Kwerenda będzie nadal prowadzona w zasobach archiwów na terenie Polski, m.in. w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz zagranicą: w archiwach na terenie Moskwy, archiwach niemieckich, a także w zasobie Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Zebrane dokumenty i relacje zostaną poddane krytyce źródłowej i następnie opublikowane. Wydawnictwo źródłowe planowane jest na przełomie 2005 i 2006 roku, ale nie wykluczone, że badania będą trwały dłużej nawet kilka lat.

Następne spotkanie zespołu odbędzie się 12 stycznia 2005 r.

Skład zespołu:
Instytut Pamięci Narodowej – dr hab. Paweł Machcewicz – przewodniczący zespołu, dr Tomasz Chinciński – sekretarz zespołu, dr Paweł Kosiński;
Akademia Bydgoska – prof. dr hab. Adam Marcinkowski, prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski, dr Zdzisław Biegański, dr Andrzej Zaćmiński, dr Aleksander Lasik;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Jan Sziling, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, prof. dr hab. Zbigniew Karpus; prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski;
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. Przemysław Hauser;
Instytut Zachodni w Poznaniu - dr Maria Rutowska, dr Stanisław Żerko;
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk – dr Tomasz Łaszkiewicz;
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie – kmdr dr Waldemar Wójcik, dr Andrzej Żak;
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – dr Janusz Kutta, mgr Wiesław Trzeciakowski;
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe – dr Edmund Zarzycki, dr Jerzy Wojciak.

Zespół badawczy, któremu przewodniczy dr hab. Paweł Machcewicz został powołany z inicjatywy IPN 14 listopada 2003 r. w Delegaturze IPN w Bydgoszczy przez przedstawicieli: Akademii Bydgoskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Do zespołu przystąpili także reprezentanci: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk w Toruniu i Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie.

Celem zespołu jest zbliżenie się, na ile to możliwe w badaniach historycznych, do pełnej prawdy na temat wydarzeń, jakie miały miejsce w Bydgoszczy 3 i 4 września 1939 roku. Pierwszym zadaniem zespołu jest dotarcie do wszystkich źródeł, które dotyczą bezpośrednio lub mają tylko związek z wydarzeniami 3 i 4 września. Istnieje bowiem bardzo dużo różnorodnych materiałów, które są rozproszone po wielu archiwach i nie były dotąd nigdy w pełni wykorzystane i konfrontowane ze sobą. Po przeprowadzeniu dogłębnej kwerendy w Polsce i zagranicą, następnym krokiem będzie opublikowanie najważniejszej części, bądź całości tych źródeł. Na podstawie dokumentów historycy spróbują odtworzyć najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń z 3 i 4 września, oszacować liczbę zabitych po polskiej i po niemieckiej stronie, a także będę próbować stworzyć imienną ich listę..."

30.06.04
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=4072All right reserved.
©